Czyszczenie i konserwacja kanallizacji za pomocą samochodu typu WUKO

 

 

Oferujemy wykonanie usług w następującym zakresie :

  • Czyszczenie hydrodynamiczne kanalizacji deszczowej i sanitarnej
  • Utrzymywanie w drożności kanalizacji deszczowej i sanitarnej – 24/7
  • Utrzymywanie sieci wodociągowych
  • Inspekcja TV kanalizacji – tworzenie raportów inspekcyjnych wraz ze szczegółowym nagraniem wideo
  • Lokalizowanie nielegalnych przyłączy, współpraca z gminami
  • Oczyszczanie z osadów zbiorników przemysłowych, osadników i separatów
  • Mycie wysokociśnieniowe powierzchni przemysłowych, ulic i placów
  • Awaryjne wypompowywanie wody


WYJAZDY całodobowe Pogotowia Wodociągowego

i Kanalizacyjnego przy podpisanej umowie o współpracy !

 

Kontakt:
tel: +48 508 652 854
fax: +48 22 675 11 78
e-mail: info@spectare.pl